Sv. Križ - Cirnik

Cerkev Sv. Križa s pokopališčem stoji vh hriba nad vasjo Cirnik v smer Vzhod - zahod med Dolnjim in Gornjim Cirnikom. Dolnji Cirnik se razprostira ob cesti, ki vodi v Ribnico, Gornjji je v Kušini pod Bukovino. Nad Gornjim Cirnikom - Kušino, se svet dvigne z bukovimi gozdovi poraslo Bukovino in Koričko rebrijo, nad obema pa kraljuje najvišji vrh - Goli Cirnik.

Cerkev Sv. Križa je najoddaljenejša in najtežje dostopna podružnica v dolinski fari: "Čet tri vrhe, čez tri dole, čet tri potoke in vode. Stoji na samotnem hribu sredi smrekovih in kostanjevih gozdov. Ob njej pokopališče, poslednji zemeljski dom pokojnih Cirnčanov. Nihče jih ne moti, le pritajeno šelestenje kostanjevih in smrekovih gozdov jim poje slovo", je zapisal g. župnik Vinko Toš, v popisu cekva v župniji Velíka Dólina, leta 1954.