Sv. Magdalena

Jesenice na Dolenjskem, Cerkev sv. Marije Magdalene

 

Pokopališka cerkev sv. Marije Magdalene stoji sredi ravninskega dela župnije Velika Dolina. V nasprotju z večino cerkva, ki so orientirane V-Z, je postavljena v smeri S-J.

Posvečena je bila svetnici, ki je bila doma iz Magdale ob Generoveškem jezeru v Izraelu in je bila kot Jezusova učenka prva, ki je še z dvema ženama odkrila prazen grob ter prva objavila novico o Jezusovem vstajenju. Njen kip je vgrajen v tronu glavnega oltarja.

Arhitektura cerkve je poznogotska, čeprav spominja na romaniko; debeli zidovi, temačnost prostora, nizka gradnja… Na poznogotsko izročilo kažejo tristrano oblikovan prezbiterij in šilasto zaključen glavni portal pod zvonikom. Cerkev je bila dozidana in popravljena, kot povesta letnici vklesani nad vrati, med 1536–1936. V virih je zaslediti tudi podatek, da je bila pozidana šele v 17. stoletju, a po vklesani letnici naj bi bila stara vsaj 473 let. V letu 1444 sta bila cerkev in kraj Essenich / Jesenice prvič omenjena, a o usodi prve cerkve ni nič znanega. Sedanja stavba ima lesen, banjast strop, obok prezbiterija pa je kamnit. Zvonik, visok 17 metrov, je naslonjen na cerkveno pročelje in je bil prvotno lesen in nižji. Leta 1736 so ga dozidali ter mu dodali štiri line. V njem sta bronasta zvonika, večji delo zagrebšega livarja Vladimirja Kukca in manjši darilo trgovca Petka iz Jesenic. Na levi strani je dozidana obokana zakristija z enim oknom. V preddverju je oltarna miza, kjer se je brala sveta maša ob romarskih shodih na praznik Marije Magdalene. Tudi danes je tu posebno svečano tretjo nedeljo v juliju, na god svetnice, zavetnice cerkve.

Svoj pečat je v cerkvi zapustil tudi barok, saj jo krasijo trije leseni baročni oltarji: glavni iz 17. in stranska iz 18. stoletja. Posebna omemba velja platnom: sv. Notburgi, zavetnici kmečkih žena, sv. Mihaelu, sv. Izidorju, zaščitniku pastirjev in sv. Katarini, ki so najverjetneje iz delavnice Valentina Metzingerja.